Kullanıcı Sözleşmesi

 • Home
 • Kullanıcı Sözleşmesi

ALOHA KULLANICI SÖZLEŞMESİ

KULLANICI, ALOHA TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLERİ KULLANMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ KULLANICI SÖZLEŞMESİNİ OKUDUĞUNU, ELEKTRONİK OLARAK VERDİĞİ ONAY İLE SÖZLEŞMENİN TÜM HÜKÜMLERİNİ KABUL ETTİĞİNİ BEYAN EDER.  ALOHA UYGULAMASININ KULLANIMI İLE TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ BURADA GÖSTERİLEN HÜKÜM VE ŞARTLARA TABİDİR.

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında akdedilmiştir:

Şirket merkezi Bağdat Caddesi Dülbentçi Sokak No:2/3 Bostancı İstanbul adresinde kayıtlı Orkide Ercüment Aloha Dijital Satış Şirketi(bundan böyle “ALOHA” olarak anılacaktır)

ve aşağıda beyan ettiği adreste yerleşik (bundan böyle kısaca “KULLANICI” olarak anılacaktır) arasında yapılmıştır.

(ALOHA ve KULLANICI’dan her biri ayrı ayrı Taraf ve her ikisi birlikte Taraflar olarak anılacaktır.)

DİNLEYİCİ, ALOHA uygulamasına dinleyici olarak kaydolmuş ve dinleyicilik vasfı kazanmış kişileri ifade etmektedir.

 1. Sözleşmenin Kapsamı:

İşbu sözleşmenin amacı; ALOHA uygulamasının kullanımına ilişkin hüküm ve şartların belirlenmesi ile Taraflar’ın karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.  ALOHA, Sözleşme kapsamında yer alan kullanıcı yükümlülükleri ve talimatlarını tek taraflı olarak değiştirme yetkisini haizdir.  Uygulama veya internet sitesi üzerinden ilan olunan veya ALOHA tarafından uygun görülen iletişim araçlarıyla KULLANICI’ya yapılan değişiklik bildirimleri Taraflar bakımından bağlayıcıdır. 

 • Sözleşmenin Onaylanması:

ALOHA uygulamasına girilerek kişisel bilgiler doldurulduğunda kullanıcı adayının bildirdiği elektronik posta adresine bir onay metni gönderilir. Onayın verilmesinin akabinde KULLANICI olunur. KULLANICI, başvuru esnasında verdiği tüm bilgilerin eksiksiz, gerçeğe uygun ve güncel olduğunu beyan ve taahhüt eder.

Her ALOHA kullanıcısı, ALOHA uygulamasını kullanmaya başlamak için işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni kabul eder.  KULLANICI tarafından ALOHA uygulamasının kullanılmaya başlanmasıyla birlikte burada gösterilen tüm hükümler KULLANICI tarafından kabul edilmiş sayılır. 

 • ALOHA HAKKINDA:

ALOHA uygulaması, yazılımı, logosu, hizmetleri ve içerikleri Orkide Ercüment Aloha Dijital Satış Şirketi’nin özel mülkiyetindedir.

ALOHA, Dinleyici ile Kullanıcı’nın etkileşime geçmesini sağlayan aracı bir çevrimiçi platformdur.  ALOHA’nın yükümlülüğü kullanıcılar ve dinleyiciler arasındaki iletişim için uygun çevrimiçi ortamın sağlanmasından ibarettir.

 •  Kullanıcı Sistemi
 • Kullanıcı adının ve şifrenin sağlanması: KULLANICI, elektronik posta adresi, kullanıcı adı ve şifreyle sisteme kaydolur. KULLANICI, şifresini başka kişilerle paylaşamaz. Paylaşması durumunda ortaya çıkacak tüm zarar ve ziyan münhasıran KULLANICI’nın sorumluluğundadır. KULLANICI, böyle bir durumda ALOHA’nın hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını bildiğini ve bu kurala uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Gizlilik esası: KULLANICI uygulamayı kullanırken; ilişki durumunu, ruhsal durumunu, hangi dinleyici ile görüşmek istediğini yahut görüşmek istediği dinleyicinin özelliklerini seçenekleri kullanarak sisteme gire[ES1] r. KULLANICI’nın ayırt edici kimlik bilgilerinin ve kişisel bilgilerinin sisteme kaydı zorunlu değildir. KULLANICI, ayırt edici kişisel bilgilerini kendi isteğiyle DİNLEYİCİ’ye bildirdiği hallerde bu bilgiler ALOHA tarafından ALOHA KVK Politikası’na uygun olacak şekilde saklanır.
 • Kullanım Süresi ve Erişim Zamanı: KULLANICI, iletişim kurmak istediği dinleyici özelliklerini seçerek yahut rastgele/otomatik DİNLEYİCİ seçimi yapabilir. ALOHA, bu erişimin güvenli ve verimli şekilde sağlanması için gerekli platformu sağlayacak olup, ALOHA’nın DİNLEYİCİ’nin zamanında bu isteğe cevap vermesini sağlama sorumluluğu bulunmamaktadır.

[kh2] [ES3] 

 •  KULLANICI, dilediği konuda DİNLEYİCİ ile iletişime geçebilir. Ancak, KULLANICI iletişim sırasında sözleşmede ve yerel mevzuatta düzenlenen kuralları izleyeceğini, bunlara bağlı kalacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu kurallara aykırılık halinde tüm sorumluluk kurala aykırı davranan tarafa aittir. KULLANICI, DİNLEYİCİ tarafından yahut başka bir şekilde bir aykırılığın gerçekleşmesi durumunda, ALOHA’nın hiçbir şekilde sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 •  KULLANICI, ALOHA uygulamasını kullanırken; 3.kişilere saygılı olacağını, bu sözleşmede ve yerel mevzuatta düzenlenen kuralları izleyeceğini ve bağlı kalacağını kabul ve taahhüt eder.
 • KULLANICI, ALOHA uygulamasında eşleştiği DİNLEYİCİ ile ALOHA’nın belirlediği süre kadar ücretlendirmeye tabi olmaksızın konuşabilecektir. ALOHA bu süreyi her zaman tek taraflı olarak değiştirebilir. Söz konusu ücretlendirmeye tabi olmayan hizmet süresi ALOHA tarafından yirmidört saatte bir müşteri hesabına tanımlanır.
 • Ücretlendirme aşağıdaki esaslara göre yapılacaktır:
 • KULLANICI sisteme kaydolduktan sonra, seçtiği DİNLEYİCİ ile ALOHA tarafından belirlenen bir süre ücretsiz olarak görüşme yapabilir.
  • KULLANICI, sistem üzerinden yaptığı alışverişlerde kredi kartı bilgilerinin ALOHA tarafından görülmediğini, saklanmadığını veya bunlara ALOHA’nın erişimi olmadığını bilerek hareket eder.  Ödemeler, ilgili finans kuruluşu veya ödeme sistem sağlayıcısı tarafından sağlanan arayüz ile yapılır ve KULLANICI doğrudan ilgili üçüncü kişi finans kuuluşu tarafından sağlanan arayüze ödeme bilgilerini girer. ALOHA’nın sistemin güvenliği veya kredi kartı/ödeme bilgilerinin güvenliği bakımından sorumluluğu bulunmamaktadır.  Herhangi bir izinsiz para çekimi, kredi veya banka kartının izinsiz kullanımı veya suistimali iddiasının muhatabı ALOHA değildir.
  • KULLANICI, DİNLEYİCİ’ye ısmarladığı hediye ile hediyenin sağladığı süre kadar sohbet hakkı kazanır.  KULLANICI, kalan sohbet süresini sohbet ekranında bulunan kahve sembolüne tıklayarak görüntüleyebilir.
  • KULLANICI, sohbet sırasında DİNLEYİCİ’ye ısmarladığı ürünün sağladığı görüşme süresinin tamamını kullanmasa dahi iadesini yahut başka sohbetlere aktarılmasını talep edemez.
  • KULLANICI, yazışma ekranına aynı anda en fazla 3 dinleyici alabilir. KULLANICI, dinleyicilerin kriterlerini ayrı ayrı seçebilir yahut otomatik aktarım talep edebilir. Her bir dinleyici için dakika modülü ayrı ayrı hesaplanacaktır.
  • KULLANICI, DİNLEYİCİ’ye puan verebilir yahut favorilerine ekleyebilir. Favorilerine eklemesi halinde menüde bulunan favorilerimden seç sekmesini kullanarak aynı dinleyiciye tekrar istek gönderebilir. DİNLEYİCİ’nin müsaitlik durumuna göre iletişim sağlanır. ALOHA, DİNLEYİCİ’nin müsaitlik durumunu garanti etmez.
  • KULLANICI, DİNLEYİCİ’nin Platform’da hazır bulunduğu sırada sohbete devam etmelidir. Aksi halde, kullanım bedeli, satın aldığı paket üzerinden işlemeye devam eder.   KULLANICI, o sırada uygulamayı kullanmasına engel bir durumun ortaya çıktığını ileri sürerek herhangi bir hak iddia edemez.  KULLANICI’NIN , uygulamadan kaynaklanan bir nedenle sistemi kullanamaz duruma gelmesi hali bu kuralın istisnasıdır. Bu istisnanın uygulama alanı bulabilmesi için KULLANICI’NIN durumu derhal ALOHA’ya bildirmesi, durumun ALOHA tarafından onaylanması gerekmektedir.
 • ALOHA Kullanıcılık Şartları
 • Yaş Sınırı:Reşit olmayanlar ALOHA Kullanıcısı olamaz.Veli/vasi onayı ile ALOHA kullanıcılığı mümkün değildir. Bu hükme aykırı hareket edenlerin tespit edilmesi halinde sözleşmenin 7. Madde’si hükmü uygulama alanı bulacaktır.
 •  Kullanıcı Nitelikleri:ALOHA kullanıcısı, İşbu Sözleşme’yi imzalamasıyla birlikte 18 yaşından büyük olduğunu peşinen kabul ve taahhüt eder. KULLANICI’nın reşit olmaması durumunda (18 yaşından küçük), ağır ruhsal bozukluluklarda, psikoterapi gerektiren durumlarda, ilaç tedavisini gerektiren psikiyatrik sorunlarda, kişinin intihar riski taşınması durumlarında ve mevzuat açısından suç unsuru içeren durumlarda bu hizmeti kullanmaması gerekmektedir. KULLANICI, yukarıda sayılan durumların içinde olmadığını beyan ederler. KULLANICI’nın bu gibi önemli niteliklerinde DİNLEYİCİ’yi yanılttığı durumlarda doğabilecek herhangi bir sorundan DİNLEYİCİ VE ALOHA uygulaması sorumlu değildir. Böyle bir durum fark edildiğinde ALOHA’nın erişimi engelleme hakkı bulunmaktadır.
 • Genel Kurallar
 •  Kullanıcı ile İletişim: KULLANICI, işin gereği olarak ALOHA’dan bilgilendirme mesajı (e-mail) almayı kabul eder. KULLANICI ile iletişimin sağlıklı sürdürülebilmesi için kullanıcılık süresince bu durumun aksi talep konusu edilemez. KULLANICI, her zaman üyeliğini sona erdirerek elektronik postalarını engelleme yetkisine sahiptir.
 • Kullanıcının Uygulamayı Kötüye Kullanamaması: KULLANICI, ALOHA uygulamasını yalnızca sözleşmenin ve yerel yasaların izin verdiği şekilde kullanabilir. Bu kurala aykırı hareketi sonucu doğacak tüm zarardan tek başına sorumlu olur. Bununla birlikte, aykırı hareketin tespiti halinde KULLANICI ile ALOHA arasındaki sözleşme ALOHA tarafından tek taraflı olarak feshedilir. KULLANICI bir daha ALOHA uygulaması kullanıcısı olamaz.
 • ALOHA’nın Kullanım Hakkı Devredilemez:KULLANICI kendisine tahsis edilen kullanıcı adını ve şifresini 3.şahıslara kullandıramaz. Aksinin tespiti halinde Sözleşme’nin 7. Maddesi uygulama alanı bulur. Bu durumda meydana gelebilecek her türlü zarardan KULLANICI 3.kişi ile birlikte müteselsilen sorumludur. KULLANICI, hesabının izinsiz kullanıldığını tespit ederse derhal ALOHA’ya bildirimde bulunur. Aksi halde doğacak her türlü zarardan KULLANICI tek başına sorumlu olur.
 •  KULLANICI, ALOHA uygulamasını suç sayılabilecek şekilde, gayri kanuni işlerde, kullanamaz. İşbu hükme aykırılığının tespiti halinde Sözleşme’nin Made 7 hükmü uygulama alanı bulur. Bu durumda KULLANICI bir daha ALOHA kullanıcısı olamaz. Bu durumda meydana gelebilecek her türlü zarardan münhasıran KULLANICI sorumludur.
 • ALOHA uygulaması, ALOHA’ya ait olmayan içerikleri görüntüleyebilir. Bu durumda, bu içerikten doğacak her türlü zarardan içeriği sergileyen taraf münhasıran sorumludur. KULLANICI, böyle bir durumda ALOHA’nın hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALOHA uygulamasında sergilenen içerik; gerekli görülmesi halinde ALOHA tarafından incelenebilir. İçeriğin sözleşme kurallarına yahut yasalara aykırı olduğunun tespiti halinde içerik engellenir ve içeriği sergileyen hakkında sözleşmenin 7.maddesi uygulama alanı bulur.
 • KULLANICI’nın ihmali veya kasti davranışı neticesinde 3.kişilerin görebileceği maddi ve manevi zararlardan kullanıcı tek başına sorumlu olup, ALOHA doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz[ES6] .
 • DİNLEYİCİ’nin ihmali veya kasti davranışı neticesinde 3.kişilerin yahut kullanıcının görebileceği maddi ve manevi zararlardan ALOHA doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz[ES7] .
 • ALOHA uygulamasında yeni bir sürüm ve özellik söz konusu olduğunda, uygulamayla birlikte yüklenen yazılım KULLANICI cihazında bu amaçla değişiklik yapabilir. KULLANICI, bu durumu bildiğini, cihazında bu yönde bir değişiklik yapılabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • ALOHA, uygulamanın geliştirilmesi için tek taraflı olarak başka işlevler ve özellikleri ekleyebileceği gibi var olan özellikleri değiştirebilir, yeni işlevler ekleyebilir, işlevlerin kullanımını bir süre durdurabilir, yahut tamamen ortadan kaldırabilir.
 • ALOHA, aracı hizmet sağlayıcı konumunda olup, Platform aracılığıyla KULLANICI ve DİNLEYİCİ’yi çevrimiçi ortamda tanıştırmak, aralarındaki iletişime aracılık etmek için gerekli altyapıyı hazırlayarak kullanımlarına sunmakla görevlidir.
 • KULLANICI, DİNLEYİCİ’NİN ALOHA’nın temsilcisi olmadığını ve DİNLEYİCİ’nin eylemlerinden ALOHA’nın doğrudan yahut dolaylı olarak sorumlu tutulamayacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.  ALOHA, KULLANICI’ya DİNLENİCİ ile görüşmesinin verimliliğine ilişkin hiçbir taahhütte bulunmaz.
 • ALOHA, DİNLEYİCİ’nin niteliklerini, bilgi birikimini, geçmişini doğrulamakla mükellef değildir. ALOHA’nın bu konuda özen gösteriyor olması hiçbir şekilde sorumlu olduğunu kabul şeklinde yorumlanamaz.
 • KULLANICI, DİNLEYİCİ’nin kendisine veya başkalarına zarar vereceği yönünde kuvvetli veriler elde ederse, bu durumda durumu derhal ALOHA’ya ve kolluk kuvvetine haber vermekle ve konunun aydınlatılması için gerekli yardımı sağlamakla mükelleftir[ES8] .
 • Sözleşmenin Feshi
 • . ALOHA işbu Sözleşme’yi herzaman ve herhagi bir önel vermeksizin tek taraflı olarak feshetme ve KULLANICI’nın kaydını silme hakkına sahiptir.  Fesih nedeniyle KULLANICI ALOHA’dan herhangi bir nam altında tazminat veya cezai şart talebinde bulunamaz.
 •  KULLANICI’nın ilgili mevzuat veya sözleşmeye aykırı davranışının tespiti halinde ALOHA tarafından KULLANICI’lık kaydı derhal silinir. Bu durumda, KULLANICI’nın ALOHA nezdindeki her türlü alacağı cezai şart olarak irat kaydedilir; KULLANICI ALOHA’dan hesabındaki bekiyenin iadesini talep edemez.
 • Bilgilerin Saklanması ve İspat Yükümlülüğü

ALOHA sisteminde kayıtlı kullanıcı bilgileri ve kullanıcı sözleşmesi ALOHA KVK Politikası’na tabi olacak şekilde en az üç (3) yıl boyunca saklanır. Hizmetlerin bazıları KULLANICI’nın veya DİNLEYİCİ’nin içerik göndermesini, yüklemesini, saklamasını sağlayabilir. Bu durumda uygulamada görüntülenen tüm içerik ALOHA tarafından saklanabilecektir.

İşbu Sözleşme’nin ifasından doğacak her türlü uyuşmazlıkta ALOHA sisteminde saklanan veriler ile kullanıcı ve dinleyici kayıtları bağlayıcı ve kesin delil teşkil eder.

 • Fikri Mülkiyet Hakları
 •  ALOHA uygulamasının logo, tasarım, imge, html kodu gibi telif hakkına tabi tüm unsurları ALOHA’ya aittir. KULLANICI, bu unsurları ticari amaçlarla kullanamaz, çoğaltamaz, dağıtamaz, taklit edemez.
 •  ALOHA’nın her türlü maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil olmak üzere malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.
 1. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Sözleşme’nin ifasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Kartal Mahkeme ve İcra Müdürlükleri yetkilidir[ES9] .

 1. Tebligat Adresleri

ALOHA’ya yapılacak tüm tebligatlar ALOHA’nın kayıtlı ticari merkezine yazılı olarak adresine gönderilecektir.  ALOHA, KULLANICI’nın sistemde kayıtlı e-posta adresine veya kendisine tanımlanan posta kutusuna bildirimde bulunabilir.

 1. Delil Sözleşmesi

İşbu sözleşmeden doğacak tüm uyuşmazlıklarda, ALOHA’nın ticari defter ve kayıtları, teknik kayıtları, ALOHA sistem kayıtları, KULLANICI IP bilgisi, ALOHA sisteminde kayıtlı kullanıcı bilgileri ve taraflar arasındaki yazılı bildirimler münhasır ve kesin delil olarak kabul edilecektir.

 1.  Yürürlük

İşbu Sözleşme taraflar arasında KULLANICI’nın, kullanıcı kayıt formunu doldurmasından itibaren süresiz olarak yürürlüğe girer.


 [ES1]Her kullanışında kısmı çıkarıldı.

Sistemde mevcut kriterlerde dinleyici yoksa başka kriter seçmek isteyip istemediğini sormuyoruz

 [ES3]Verilen bilgiye göre ilgili kısım metinden çıkarıldı.

Operatör üzerinden faturalandırma yapmıyoruz.

 [ES5]Verilen bilgiye göre ilgili bölüm metinden çıkarıldı.

 [ES6]Kullanıcının eylemlerinden tek başına sorumlu olduğuna dair hüküm.

 [ES7]Dinleyicinin eylemlerinden sorumlu olmadığımıza dair hüküm

 [ES8]Talebiniz üzerine eklendi.

 [ES9]Yetkili mahkeme Kartal olarak değiştirildi.